keskiviikko 9. syyskuuta 2015

Åshöjdens grundskola hösten 2015

Vi har nu ca 20 stora och 6 små iPad samt två klassuppsättningar bärbara datorer.  I några klassrum finns ett par fasta elevdatorer. Vi har ingen datasal utan de bärbara datorerna flyttas till de klassrum där de behövs. Vi har två metallkärror med plats för 10 datorer i vardera, och resten bärs i famnen eller i korgar. Från biblioteket lånade vi en kärra av trä som vi använde till att flytta datorer, men den gick sönder. Hjulen blir snabbt lösa på våra kärror och de är svåra att styra. Speciellt då kärrorna skall lyftas över trösklar och in o ut i hissen tar hjulen skada. IPads förvaras i korgar i lärarrummet.

Bokningslistor för iPad och datorer i o365 delade kalendrar. Man måste skriva in tid (kan vara del av lektion) antal, plats, lärare

Både datorer och plattor används av många lärare i olika ämnen och på olika stadier. Ofta är alla användbara datorer bokade eftersom alla sällan är funktionsdugliga, så eleverna får använda egna telefoner om det bara gäller informationssökning eller enkla saker.

Utmaningar:
Förvaring av datorer och plattor så de är lätta att flytta till klasserna och hålls laddade
Trådlösa nätverket fungerar inte alltid - det är ibland problem med inloggning
Datorerna eller nätet är ibland mycket långsamma
Tangenter "försvinner" och ingen vill använda datorer där hälften av tangenterna saknas
Alla är inte noggranna med att eleverna faktiskt loggar ut och stänger av datorn efter användning.
Problem med att spara på plattorna. Det mesta sparas lokalt på plattorna så eleven måste få exakt samma platta nästa gång - måste beaktas ren vid bokning
Någon kan ta bort eller ändra andras arbeten
Om eleven loggar in i o365 eller annan molntjänst för att spara där glömmer han/hon lätt att logga ut och nästa användare kommer in på kontot. (Med iPad)
Alla kan inte använda bokningskalender.
Många reserverar datorer eller plattor för en hel lektion fastän de bara behövs halva lektionen, men tidsbrist gör att de reserveras för hela lektioner

Förväntningar / planer
Vi väntar nu på en Mac dator som bättre samarbetar med iPad så tex filmer kan sparas. Vi väntar också på att få plattor med simkort så vi inte alltid är beroende av skolans trådlösa nät. Kärror för plattorna så de lätt kan laddas och flyttas är efterlängtade. Några lärare borde få egna plattor till låns från skolan så de kan bekanta sig med dem. Vi kommer att dra nytta av IKT då vi planerar mer ämnesövergripande och helhetsskapande undervisning. Vi uppdaterar ikt planen och gör upp en elektronisk lista på vad som borde tas upp med eleverna. Då en lärare planerar att ta upp en sak i en klass kryssas den saken av för den klassen så fås en överblick av vad eleverna i de olika klasserna borde kunna och vad de ännu bör lära sig.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.