keskiviikko 1. huhtikuuta 2015

ITIS



MOBIILIHANKE 2014-2015
Itäkeskuksen peruskoulu on mukana Helsingin kaupungin Mobiilihankkeessa.  Mobiilihankkeen tavoitteena on edistää oppilaiden osallisuutta mobiililaitteita käyttäen. Hankkeeseen liittyvät myös koulun langattoman verkon parantaminen ja pilvipalvelun käyttöönotto.
Mobiilihankkeen myötä Itäkeskuksen peruskoulu on saanut 44 ipadiä. Oppilaiden käyttöön näistä on 37 ipadiä, opettajien käyttöön on seitsemän ipadiä. Lukuvuoden 2014-2015 aikana olemme pilotoineet 44 ipadin käyttöä ja rakentaneet yhteistä toimintamallia.

ITIKSEN MOBIILIHANKKEEN KEHITTÄJÄOPETTAJAT 2014-2015
Mobiilihankkeen kehittäjäopettajina ovat toimineet: Simo Korhonen, Terhi Lahti, Mia Lehto, Kirsi Martikainen, Kimmo Nieminen ja Jukka Pöri sekä apulaisrehtori Jouni Leivo. Lukuvuoden 2014-2015 aikana olemme pilotoineet ipadien käyttöä ja rakentaneet yhteistä toimintamallia ajatuksella ja toiveella, että mobiililaitteita saattaa tulla koululle runsaasti lisää. Toimintamalleja on käsitelty ja niistä on sovittu opettajakokouksissa. 

IPAD-OPETUSKOKEILUJA
  • 3.-luokkalaiset pilotoivat ipadien opetuskäyttöä syksyllä 2014. He käyttivät ipadillä SanomaPron matematiikan, äidinkielen ja englannin oppimateriaaleja. Opettajat Terhi Lahti, Reetta Yrttiaho ja Simo Korhonen.
  • 5A on käyttänyt ipadiä mm. tiedonhakuun, tekstinkäsittelyyn (Word) ja matematiikan opiskeluun. He dokumentoivat töitä kuvaamalla ipadillä. Suunnitelmissa on sketsivideoiden tekeminen ipadillä. Opettaja Jukka Pöri. 
  • 6A on pelannut ipadeilla matikkapelejä mm. Matikkakunkkua ja kerrannut Padlet-alustalla kokeisiin. 6.-luokkalaiset aloittavat elokuvien tekemistä iMovie-sovelluksella. Opettajat Katja Hartin ja Anne Manninen.
  • Toteutimme 7A- ja 7C-luokkien kanssa Action Track –mobiilipelihankkeen. Lisävahvistukseksi saimme kaksi 9. luokan oppilasta. Osallistuimme Alkuainesuunnistus-mobiilipeliillä Mobiilisti maailmaan -hankkeen finaaliin 28.1.2015. Saimme kilpailusta palkinnon. Ohjaavat opettajat Mia Lehto ja Kirsi Martikainen.
  • 7C-luokka otti käyttöön Google Drive -palvelun yhdessä kirjoittamista varten, ja iPadeillä on tehty tiedonhakua, tutustuttu uutiseen tekstilajina (Prezi), tehty haastatteluja animaatioina (Puppet Pals), tutustuttu kuva-analyysiin ja sarjakuvaan (Photo Booth, Comic Book Camera ja Strip Designer) ja tehty runotrailereita (iMovies). Opettaja Kirsi Martikainen.
  • 8.-luokan valinnainen ATK-ryhmä on tehnyt ilmiöpohjaista projektia 2.-luokkalaisten kanssa: isot opettavat pienille iPadien, Wordin ja Paintin käyttöä, ja aiheena on pienten ympäristö- ja luonnontiedossa nisäkkäät. Opettajat Mia Lehto, Liisa Salojärvi ja Liisa Ojala.
  • Opetusblogi, Mia Lehto - Opetus, Ilo oppia kemiaa, matematiikkaa, fysiikkaa ja tietotekniikkaa. Matemaattisten aineiden opetusblogi

IPAD-KÄYTTÖLUPASOPIMUS JA IPADIEN LAAJEMPI KÄYTTÖÖNOTTO KEVÄT 2015
Olemme laatineet ipadien käyttölupasopimuksen. Luokanopettajat ja luokanvalvojat ovat selostaneet ipad-käytänteet oppilaille.

Jos haluat ladata iPad-käyttölupasopimuksen, niin klikkaa alla olevan pdf-dokumentin oikeata yläkulmaa. Saat auki koko dokumentin ja voit tallentaa sen itsellesi.





OPPILAS-IPADIEN NIMEÄMINEN JA VARAUSKÄYTÄNTEET
Oppilas-ipadit on nimetty sarjoittain (A-sarja 1-10, B-sarja 11-20, …). Olemme luoneet Fronter-varauskalenterit oppilas-ipadeille. Jokaiselle sarjalle (A, B, C ja D) on luotu oma varauskalenteri. Itäkeskuksen peruskoulun henkilökunta voi varata oppilas-ipadejä sarjoittain (A, B, C, D).   
Kehittäjäopettajat kirjaavat Fronter-kalenteriin, mitä sovelluksia ko. sarjan ipadeille on hankittu ja ladattu. Ajatus on, että ipad-sarjoille asennetaan luokka-astekohtaisia sovelluksia.

IPADIEN SÄILYTYS, LATAUS JA KULJETUS OPPITILOIHIN
Olemme saaneet ipadien säilytystä ja latausta varten kaksi lataussalkkua. Ne olivat 3. jakson ajan yläasteen käytössä. Ala-aste kokeilee lataussalkkuja 4. jakson ajan. Tällä hetkellä puolet ipadeistä säilytetään kasseissa ja ladataan jatkojohdoilla.







OPETTAJIEN IPAD-KÄYTTÖ JA KOULUTUS
Opettajilla on käytössään seitsemän ipadiä, joita saa lainata pidemmäksi aikaa. Lomien aikaan (joulu-, hiihto-, pääsiäisloma, …) kaikki 44 ipadiä ovat henkilökunnan lainattavissa. 
Itäkeskuksen peruskoululla pidettiin henkilökunnalle koulutus ipadien käytöstä tammi- ja helmikuussa. Lisäksi kehittäjäopettajat ovat opastaneet henkilökuntaa ipadien käytössä tarpeen mukaan.

MOBIILIHANKE JA KOULUJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ
Mobiilihanke on osa Helsingin kaupungin Tasa-arvohanketta. Hanketta koordinoi Petri Eskelinen. Kehittäjäopettajat ovat kokoontuneet useita kertoja jakamaan kokemuksia ja oppimaan uutta mobiililaitteiden käytöstä.

Ystävällisin terveisin  Mia Lehto ja Kirsi Martikainen
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.